Enhet i Kristus!

 

Nyhet: Peterstiftelsen starter utdanning for medvandring for døende mennesker. Se mer informasjon i vårt program.

Innbydelse Korsteologi 5 - 9. oktober 2020 
Klikk for å se pdf med mer informasjon

Påmelding: post@peterstiftelsen.no 

 

Koronaviruset- avlysninger og mulige tilbud mens vi venter

Takk. Peterstiftelsen er takknemlig for de rådene, anbefalingene og påbudene som er gitt av våre myndigheter og vi forholder oss solidarisk til dem. Vi ber alle å delta i dugnaden for å redusere koronautbruddet ved å be, hjelpe praktisk dem vi kan og selv følge de offentlige tiltakene nøye. 

Avlyst. Som mange andre retreatsteder, har vi også valgt å avlyse alle våre arrangementer inntil videre. Solåsen Retreatgård er riktignok bebodd, men stengt for gjester.

Kapellet. Dette gjelder ikke kapellet vårt, som derimot er åpen dag og natt for enkelte som ønsker å be og legge bønnelapper inn i krukken der. Disse forbønnsemner ber vi også i denne tiden regelmessig for. Vi minner om at i disse tider er kapellet bare tilgjengelige for enkelte eller meget få om gangen, påse det antall myndigheten tillater.


Solåsen i koronatiden
Foto: Øyvind Snorre Magelssen Godø

Framtiden. Vi er usikre hvordan gjestetilgangen vil være når samfunnet vårt sakte, men sikkert, begynner å komme i gang igjen. Vi må regne med at det vil gå en tid før vi er tilbake med vanlig deltakerantall på retreatene. 

Permittering og Økonomi. At alle arrangementene er innstilt, betyr også at driftsinntekter uteblir. For å sikre økonomien så langt vi kan, har derfor de ansatte og ledelsen i fellesskapet blitt enige om å permittere. Vi har kun en liten stillingsressurs igjen til å betjene posten, telefon og nødvendige oppdateringer på hjemmesider og sosiale medier, samt stedets behov -ikke minst det som vokser og gror på vakre Solåsen. 

Mulige Tilbud i Korona-tiden. Vi fortsetter å be. Det er for tiden det viktigste vi kan bidra med. Vi ber dere som leser å være med oss.

 1. Stille digital middagsbønn i den Stille Uken:

  Hver dag kl. 12.00 (5.4 - 11.4) kunne du være med digitalt i vår stille bønn og andakt på Facebook, som vises fra vårt kapell. Det gis 7 inspirasjoner fra den kontemplative tradisjonen med åndelige innspill, utfordringer og trøst i Korona-tiden. Dette blir også liggende på facebook etter påske, om det skulle være av interesse senere.
  Se: https://www.facebook.com/SolaasenPilegrimsgaard/                                                  
   
 2. Bønn imot-med-gjennom Korona

3 ganger om dagen ber vi trefoldig;

 1. Kl. 08.00 - Morgenbønn “imot korona”
 2. Kl. 12.00 - Middagsbønn “med korona”
 3. Kl. 18.00 - Kveldsbønn “gjennom korona”

              
              Bli gjerne også med å be for dette uavhengig av disse tidene. 

Her finner du mer info om hva som menes med “imot-med og gjennom” : http://www.peterstiftelsen.no/Aktuelt
    3.  Åndelig veiledning

         - kan avtales og gjennomføres per skype, messenger eller telefon.


Les mer om Åndelig Veiledning her: http://www.peterstiftelsen.no/Åndelig-veiledning2 

I håp. Om myndighetene åpner opp, tar vi igjen «Retreatskolen om Korset» i juli. En Retreatskole-modul inngår årlig i mai som del av utdanningen i vårt tilbud «åndelig veiledning». Hvis nok deltakere kan komme, bli det i 1. juli- uken. Følg med på hjemmesiden.

Gave og forbønn. I ekstraordinære situasjoner hvor vår drift tidligere har vært truet, har vi stadig på nytt erfart at venner har støttet med forbønn og overraskende gaver/lån. Korona har virkelig ført vårt land og dermed også oss, inn i en så stor usikkerhet at vi ikke vet om vi kan fortsette som retreatsted i 2021. 

Vi vil derfor be dere frimodig om en oppmuntring; gjerne vær med i forbønn for oss, og om dere har mulighet, så gi en gave eller gjerne et månedlig beløp i 1 år, slik at vi sikrer driften etter permitteringen. Med nye givere dette året kan vi antakelig få mulighet til å komme i gang igjen med vårt virke for enhet ut av bønnens rom. Dette gjelder ikke minst de lange retreatene og tilbudet for teologistudenter og dem som lar seg utdanne i åndelig veiledning.

Vi har også planer om å feire Edin Løvås’ 100 årsdag med en utgivelse i november, om vi fortsatt kan forbli i drift året ut.    

- Enkeltgaver kan gis til kontonummer: 1080 27 59741. 

- Du kan også Vippse gave til følgende nr: 133930

- Gaver gitt fra utenlandsk konto trenger følgende opplysninger:

Bank: Sparebank1 Østfold Akershus
Konto nr.: 1080 27 59741

Kontoeier
IBAN
BIC/SWIFTMed et varmt ønske om at Guds velsignelse må hvile over oss alle i denne tiden. Og at håpet som påsken har gitt oss,
blir oss til trøst.Livet vant- tross alt- dets navn er Jesus!
- Joachim F. Grün med stab
+47 41 54 94 15
Program

Her finner du oversikt over aktiviteter på Solåsen i tiden fremover. Noen av aktivitetene krever påmelding, du finner et skjema når du åpner den.


= "Klikk for mer informasjon"  
= "Klikk for påkrevet registrering/Påmelding"
Dato Tid Tittel Sted
05.10 - 09.10 Retreatskole: Korsteologi 5 - 9. oktober 2020: Utgår pga. Covid19 Solåsen Pilegrimsgård
Ønsker du å lære å behandle de viktigste temaene om bønnens vei og retreatskole? Denne uken har vi fokus på å møte mennesket i dets smerte og avmakt.
18.10 - 21.10 Retreat for prester Solåsen Pilegrimsgård, Falkeveien 19, 1555 Son

Prestefellesskapet Johanneskretsen inviterer til en åpen retreat: "Visst skal våren komme, visst skal jorden bli ny..."

26.11 - 29.11 Retreatskole. Tema: Agape Solåsen Pilegrimsgård, Falkeveien 19, 1555 Son
Størst av alt er kjærligheten, sier Paulus i 1 Kor 13. Derfor er målet for bønn og en sann kristen spiritualitet å øke og styrke kjærligheten.
11.12 - 13.12 Retreat: Jesusbønn - på vei mot kontemplasjon Solåsen Pilegrimsgård, Falkeveien 19, 1555 Son

På vei mot kontemplasjon

 Bibelen oppfordrer oss til å be uavlatelig. Dette kan være vanskelig å forstå og gripe så vi hopper ofte over denne utfordringen.  Ørkenfedrene og den ortodokse kirke lærer «Jesus-bønnen» som veien til uavlatelig bønn. Denne bønnen er også kalt hjertebønnen.Dagens bibelord


Aktuelt

Be imot, med og gjennom Korona - for å bli helt stille

18.04.2020

Be imot, med og gjennom Korona
- for å bli helt stille


Denne største katastrofen etter 2. verdenskrig bør gjøre oss stille, meget stille. 
Men for mange, kan det være best å be høyt og tydelig først, for så å bli helt stille.

Bønn skjer i tillit til at Gud finnes, at Han vil gjøre noe du og jeg ikke kan, men at Han vil ha deg med i samtalen om det som kan skje. Bønn er derfor virkelig virksom som en samtale til å forandre relasjonen mellom oss og Gud, samfunnet og verden. Derfor har vi tro på bønnen og derfor vil vi på Solåsen Pilegrimsgård som et bønnested, be målrettet i denne Korona-tiden.


Vi tar ordet for å be trefoldig imot-med og gjennom korona- vær du gjerne sammen med oss.


Først ber vi «imot» korona og ved å be slik, avviser vi med gode grunner at korona er Guds straff. Men betyr det at den ikke har noe å gjøre med Gud, eller vil Gud ikke ha noe å gjøre med korona? Jeg lever og virker blant dem som ønsker «å finne Gud i alt». Hvem har sagt og kan overbevisende redegjøre for at Gud ikke vil ha noe med korona å gjøre? BE IMOT:
Ja, la oss bestemt be imot dette dødsviruset, ja, klage, gråte og rope som de troende alltid har gjort: “Kyrie eleison!” Denne forbønnen trenger ikke minst de mest utsatte. Å være slik sammen med Gud vår skaper i livets strøm imot døden, det gleder Gud og vår sjel får nytt livsmot. Vi bør ikke kunne annet, enn å la vårt sinne, bli til klagene bønn, vår aggresjon til en forbønns- kraft for andre. For å bli med i den globale bønnen imot dødens virus, kan det også være godt å delta i de internasjonale bønnekjedene.

Å be imot hjelper oss å oppdage og se vår neste, som fører til diakonal handling, for eksempel en telefonsamtale, en gave større enn vanlig, et besøk hvor mulig. Bønn forløser en omsorgs-tanke og omsorgs-følelse som blir til omsorgs-gjerning. 


BE MED: Hvis Gud vil ha noe å gjøre med korona, da vil også Gud gjøre noe med oss personlig. Be «med» betyr da å samtale med Gud om alt det korona gjør med oss, men også spørre Gud hva Han vil si og invitere oss til. Gud inviterer oss alltid til å dele med Ham alt det som stiger opp i vårt indre, våre minner, følelser, tanker og vilje, alt som skjer i vårt hjerte. Når jeg deler fanges jeg ikke inn i meg selv, mine tanker, følelser og bekymringer som Korona overstrømmer oss med, men ser raskere Gud og dernest din neste. 

Gud inviterer også å finne Ham i de begrensningene korona låser mange av oss inn i. Sier vi ja kan korona- tiden bli en stor retreat for mange, særlig nå med sterk innskrenket bevegelsesfrihet.

Den låser oss i en ukjent mangel av kontroll, i en ny fattigdom. Jesus priser salig den som er fattig i seg selv eller åndelig fattig (Mt 5,3), fordi denne mangelen kan frigjøre oss fra rikdommens bedrag (Mk 4,19). Kan jeg finne Gud i min nye «ytre celle» som stopper meg fra de mange daglige fluktveiene, slik en kloster-og fengselscelle kan? Denne nye formen for grenser kan frigjøre fra distraheringer ved å tvinge meg å måtte møte meg selv og Gud der hvor jeg er, i det lukkede rom. 


I retreat
underviser vi om
acedia, likegyldighetens onde ånd hvor vi bare ser tomheten, føler kjedsomheten og oppgir dagens rutiner og i klostrene - ikke minst bønnens rytme. Det skjer også i koronatiden, at denne mismodigheten, kanskje angsten, griper oss. Da kan vi fristes til å søke oss bort i flukten fra oss selv, Gud og den andre og gå inn i den dehumaniserende nytelsen. Denne flukten går alltid på bekostning av det virkelige. La oss også være obs på flukten inn i det digitale, uvirkelige (fantasma-) rommet. Godt å kunne dele slike fristelser med en som har erfaringer.


La oss heller be om den
fruktbare kjedsommeligheten, den som kan bli en brakkmark, som bøndene tidligere kalte det, hvor det livgivende spirer lenge skjult i moder jord- for så å overraske oss med sin livskraft. Cellens tomhet og barnets dagdrømmer kan da bli til nyskapende kreativitet. 


La oss i cellen
, i hjemmekarantene våre, finne en ny dagsrytme med faste bønnetider. Cellen kan gjenvinne og fordype tålmodighetens ånd, i møte med vår vår gode, men også stygge virkelighet.


Da kan Den Hellige Ånd i Korona-tiden
rense og omvende oss - til å skille hva som er virkelig og innse hva som er viktig for oss i familien og samfunnet. Hva med et skriftemål når tiden er inne?


Kan sågar dødsviruset sin trussel, nemlig dødens nærhet, gi oss en ny visdom? Allerede i Salmenes bok står det: «Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet.» (Sal 90,12).

Ber vi da slik, ber vi med korona, ved å tale med Gud om alt den gjør med oss. Ikke bare vær du alene og taus, men del alt med Gud.

Da kan vår bønn “med Korona” bli forvandlende for oss selv og så for vår neste og samfunnet.BE GJENNOM: Veien går gjennom korona, men hvor hen? Hvordan skal vi finne veien framover? I alle tider når menneskene har vært utsatt for en farlig trussel, har de enten begynt å skrike i vrede mot Gud eller å se med vrede på sin skyld. Når døden truer, er det lettere for oss å få viljen til å se tilbake, også med et ærlig blikk. Det har ført og kan også føre oss og vårt samfunn i dag inn i å snu oss, det man tidligere kalte: omvendelse.

Min faderlige venn, Edin Løvås skrev boken: «Vend deg om i glede». Ja å vende seg, å snu seg til et sannere liv, det gjør oss faktisk mer lykkelige. Det gjelder oss personlig, men likeså mye vårt folk og vår nasjon.

Hva kan, kanskje vil, korona lære oss om vårt livs-og -forbruks-mønster som ikke er fremtidsholdbar, men som burde “gå under i korona”? Hva med den forsøplingen og det ødeleggende misbruket av naturen som er verre enn korona og som har blitt en dødstrussel, for ikke minste de fattigste? Ja, kanskje vil korona vise vår manglende godhet for dyrene og deres habitater, som var en av årsakene for selve korona? Hva med det angrepet, ikke minst imot barn og deres rettigheter i Norge? Hva med den giftige illiberale intoleransen som en liberal ideologi sprer, på samme vis som den ekstreme identitetspolitikkens rasisme i motsatt grøft. Hva med globalismens handelsstruktur som gjør mange av oss selv rikere, men andre fattige og som ødelegger vår forankring i det nære?


Måtte korona gjøre oss selvkritiske med vår typisk norske selvtilfredshet. Da kan vi kanskje også kollektivt vende oss om til nytt liv i Norge og i verden, og bli på nytt en troverdig nasjon i framtidens globale landsby.
Korona bryter ned så mange globale strukturer, så dette er kanskje den eneste muligheten vi får i løpet av mange generasjoner, til å finne og lage nye strukturer.
La oss be om omvendelse, ydmykhet, mot og glede til å søke og finne nye veier inn i framtiden.


Kan vi ikke be Gud om nåde til å kunne se hva vi kan og bør vende oss bort fra, også som samfunn? Da vil korona kunne forløse en overveldende kreativitet som skaper innovative veier inn i framtiden. La oss i Hans Nielsen Hauges ånd, be slik
gjennom Korona-tiden for å skape noe nytt, et samfunn, en verden, som kommer Guds rike framtid nærmere.


Kristne
har alltid i møte med døden fått nytt håp og ro ved troen på
himmelen. Vi tror at Gud i Jesus Kristi oppstandelse har frigjort oss og verden fra dødens makt. I troen på påsken, på livet som vant, ser vi allerede himmelens avglans på Guds rike her på jorden. La oss gjennom korona fornye vårt håp på himmelen, for desto mer å kunne be og arbeide for Guds rikes framtid her på jorden. Når vi tror på et evig liv blir vi friere fra å måtte ha alt i dette livet. Det er faktisk himmelens liv som lar oss paradoksalt virke i en mye større kraft for det nye livet her på jorden.


For vi vet at himmelen og jorden skal Gud fornye, som Johannes i sin Åpenbaring ser: «Og jeg så en ny himmel og en ny jord» (21,1).

Med dette målet for øyet kan vi be som troende, som kirke og menigheter gjennom korona, for å fortsette vårt nyskapende arbeid med og på denne jorden og for vår nestes og ikke minst barnets skyld.


Så lenge vi har ord, kan vi i denne ånden
be imot koronas dødsmakt, med korona og ikke minst gjennom korona.

Men deretter la oss alle bli stille og ordløse, for å vente og endelig kunne høre igjen hva Gud selv vil si og gjøre. Det er nemlig bare et håp vi virkelig kan ha, at Gud selv vil gjøre imot, med og gjennom korona det vi ikke selv kan.


Gud gjør det, slik han reiste sin sønn fra døden.
Livet vant, dets navn er Jesus!


- Joachim F. Grün

Åndelig veileder (ut)dannelse

06.08.2020

Åndelig veileder (ut)dannelse

 

Åndelig veiledning er et fag, som det tar tid å lære. Et 4års dannelses- og utdannelsesforløp er for deg som har et nært gudsforhold og en kristen praksis. Du har mottat åndelig veiledning igjennom lengere tid, og ønsker nå selv å bli utrustet til å følge andre på deres livs- og trosvei gjennom Åndelig Veiledning - og med Jesus Kristus som sentrum. Første kurs begynte i 2019.

For hendvendelse vedr. neste kurs i 2023, ta kontakt med Joachim F. Grün 415 49 415.

 Last ned brosjyren fra 2019 her

Pilegrimsbrev 2019

Pilegrimsbrev 2019
Her er pilegrimsbrevet fra 2019
Les mer her

Kurs om Hospice og medvandring for døende

Kurs om Hospice og medvandring for døende
På vårt retreatsted, som ligger ved den gamle pilegrimsleden, ønsker vi å leve med døden - for livets skyld. Derfor vil vi begynne å hjelpe døende mennesker, først med en ambulerende medvandring og senere kanskje med et hospice på Solåsen. Vi har dannet en stiftelse, Hospice Solåsen. Et seminar i august kan vise seg å bli begynnelsen for en utdanning i medvandring. Et hospice tegnes nå i disse dager inn i en framtidsskisse for Solåsen. 
Les mer her

Samarbeid med Bibelskolen i Grimstad

Samarbeid med Bibelskolen i Grimstad
Peterstiftelsen og ettåringene på Bibelskolen i Grimstad har nå samarbeidet i syv år. I november (2019) arrangerte Joachim Grün og Øivind Refvik fra Peterstiftelsen, Bibelskolelærer/huspastor Filip Løvgren og flere andre eksterne veiledere på Bibelskolen i Grimstad, retreat for over 20 stipendiater.
Les mer her

Grønn alternativ pilegrimsvandring

Grønn alternativ pilegrimsvandring
Lenge har vi ønsket å bidra også åndelig til kampen for klima og skaperverket. Solåsen Pilegrimsgård ligger ved den gamle pilegrimsleden fra Sverige til Nidaros. I vår daglige liv og arbeid med gjester står den indre pilegrimsreisen den enkelte har med Gud i sentrum. I september i høst har vi prøvd å forbinde den med den ytre grønne vandringen i naturen.
Les mer her