Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Over alt


Publisert: 15.02.2017
Tidskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning.
Nytt nummer av Over alt om Luthers spiritualitet utgis til høsten. Her kan du bestille gamle nummer av Over alt
2015 årgang "Kontemplasjon"
2014 årgang "Edin Løvås- perler"
2013 årgang "Å møte døden- for livets skyld"
2012 årgang "Meditasjon- mindfulness- christfulness"
2010 årgang " Mann og kvinne- et gudommelig mysterium"
2009 årgang "Korset- og det nye mennesket"
2008 årgang "Helliggjørelse"

Pris for eldre årganger er kr 150,- + porto.

Send bestilling med navn og adresse til: post@peterstiftelsen.no