Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Over alt


Publisert: 15.02.2017
Tidskrift for kristen spiritualitet og åndelig veiledning.
2017 utgaven av "Over Alt" handler om Luthers(k) spitirualitet. Den kan bestilles nå og koster kr 230,- 
Her kan du bestille gamle nummer av Over alt:

2015 årgang "Kontemplasjon"
2014 årgang "Edin Løvås- perler"
2013 årgang "Å møte døden- for livets skyld"
2012 årgang "Meditasjon- mindfulness- christfulness" http://issuu.com/trondlarsen/docs/overalt2012/8?e=0
2010 årgang " Mann og kvinne- et gudommelig mysterium"
2009 årgang "Korset- og det nye mennesket"
2008 årgang "Helliggjørelse"

Pris for eldre årganger er kr 150,- + porto.

Send bestilling med navn og adresse til: post@peterstiftelsen.no