Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Vil du bli medvandrer for døende mennesker?


Datoer   04.09.2020 - 05.09.2020
Hvor   Solåsen Pilegrimsgård
Meld deg på arrangmentet

Vil du bli medvandrer for døende mennesker?

I Norge er det mange som dør ensomme og forlatt. Til sist dør vi alle alene, men vi behøver ikke å dø ensomme uten et menneske ved siden av oss. I mange land i Europa har noen sett denne nøden og oppsøkt dannelse for å kunne bli en kvalifisert medvandrer. 

Frivillige. I dag dør ofte folk alene på en helseinstitusjon, ikke lengre omgitt av familien i hjemmet. Å vandre med en døende tar tid, mye mer tid enn det offentlige helsevesenet kan betale for, eller familien kan ivareta. Derfor trengs det frivillige.

Ambulerende først. Vi i Peterstiftselen har i mange år arbeidet med og for en slik tjeneste. I fremtiden ønsker vi å knyttes til lokale Hospice-plasser på Solåsen Pilegrimsgård i Vestby. I første omgang satser vi på et ambulerende tilbud i hjemmene. Vi tror at sammen med helsepersonell vil mange flere kunne dø der de ønsker det mest, hjemme. Når vi får på plass vårt planlagte nybygg på Solåsen, vil det omfatte en avdeling med sengeplasser for døende som kan avlaste de offentlige institusjonene og hjemmepleien.

Pilegrim. Hospice-omsorgen oppsto i middelalderen i Spania ved den lange pilegrimsleden. På veien døde mange og fikk hjelp fra munker og nonner. Solåsen Pilegrimsgård ligger ved den gamle pilegrimsleden til Nidaros. Vi har blitt et «Herberge» for pilegrimer og ønsker å bli det også for dem som er på sin siste pilegrimsreise.

Utanning i Norge. For å forberede seg til en slik medvandring, har vi troen på å la seg utdanne. Denne utdanningen har foregått i andre land i mange år. Nå kan dette også skje i Norge.

Dette er for deg som ønsker utdannelse i medvandring for døende, erfaring med - og/eller ønsker å fordype seg i:

  • evnen til å kommunisere med og uten ord
  • selvrefleksjon
  • etiske vuderinger
  • selve dødsprossessen
  • hvordan møte den døendes nettverk
  • hvordan møte menneskers religiøse behov

En innføring i selve utdanningen den 4.-5. sept. 2020 med dr. Klaus Hillringshaus. Klaus har ansvaret for en slik utdanning i Johannesverket i Tyskland og har hatt to seminarer med oss de siste årene på Solåsen Pilegrimsgård. Etter denne innføringen i utdanningsløpet kan enhver bestemme seg om man vil fortsette eller ei. Se mer info fra tidligere event her.

Tidsramme. Utdannelsen vil gå over et ½ år fordelt i tidsrommet sept. 2020 - mars 2021. Vi møtes 5 kvelder og 2 lørdager både i høst og til våren. Dette vil innebære undervisning og samtaler (totalt 66 timer). I tillegg til dette, vil vi legge til rette 12 praksistimer i et Hospice, i en palliativ avdeling eller hvis en erfaren veileder er med, hjemme hos døende. 

Når den enkelte begynner som medvandrer skjer det sammen med andre i en “supervisjonsgruppe”. Her deles erfaringer og vi er i en kontinuerlig læringsprossess. Veien blir til mens vi går - sammen.

Økonomi og diakoni. Denne utdanningen gis gratis, fordi den frivillige tjenesten en medvandrer senere gir til døende også gis gratis. Den betales av Peterstiftelsen som også tar ansvar for en deltidsstilling som administrator. 

Hospice-medvandring skal tilbys som en del av Peterstiftelsens diakonale tjeneste. I dag omfatter dette retreater, åndelig veiledning og utdanning, ved blant annet åndelige veiledere. Vi har blitt utfordret å utvide denne kompentansen for medvandrere for døende mennesker.

Er du interessert? - Henvend deg til: Joachim F. Grün, 415 49 415.
Vi prøver å samle en liten gruppe på 4-8 stk. i løpet av juli og august dette året. Påmelding

Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde deg på dette arrangementet.

Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet
Ditt fødselsår Dette feltet er påkrevet
Andre kommentarer


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenfor