Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Stillhet & Retreat


Publisert: 29.01.2016
Solåsen Pilegrimsgård er eid av Peterstiftelsen, en økumenisk organisasjon som  arbeider for økt forståelse og samarbeid mellom ulike kristne kirker. På Solåsen inviterer Peterstiftelsen til retreat, åndelig veiledning og undervisning, eller bare til ro og stillhet.
Stillhet & Retreat

Sammen om å være stille

Retreater er forskjellige. Men fellesnevneren er stillhet, eller kanskje heller taushet. - I vår oppjagede tid oppdager stadig flere stillhetens goder. På retreat får man trekke seg tilbake fra hverdagens stress og mange impulser, krav og gjøremål – for å være stille og be. Retreaten blir en skapt pause, der både tempoet og skuldrene senkes. Det å oppsøke stille steder for bønn, ro og meditasjon er en gammel, velprøvd kirkelig tradisjon. Også Mesteren selv gikk ofte ut i ødemarken, bort fra folkemengden. I nyere tid ble de første retreatsentrene her til lands etablert på 1950-tallet.

Peterstiftelsen er en kristen, økumenisk organisasjon som arbeider for fellesskap og enhet mellom alle kirkesamfunn. Peterstiftelsen anerkjenner Den Norske Kirkes bekjennelse, men også de oldkirkelige økumeniske bekjennelser. 

Åndelig veiledning

Solåsen Pilegrimsgård er et samlingspunkt for åndelig veiledning, bønn og retreat. Her er alle velkommen til å samles i stillhet og bønn. Tilbudet står åpent for en hver; enkeltpersoner, familier, ektefeller, grupper, organisasjoner o s v. Hit kan man komme for å søke hjelp til å komme videre i sitt åndelige liv. For mange kan det dreie seg om avgjørende spørsmål, som: Hvordan kommer mennesket nærmere Gud? Hva stenger for et levende personlig forhold til min skaper? Hva kan jeg gjøre forå utvikle mitt eget fellesskap med Gud? Temaene kan variere, men arbeidsformen blir ofte sjelesorg, personlige samtaler og utveksling av tanker og erfaringer i et fellesskap.

Tidebønner

Bønner til faste tider hører med i det daglige tilbudet. Klokken som står ute på tunet, ringer til tidebønn morgen, middag og kveld. Da samles man i kapellet, som er bygd inn i fjellet, og har en spesiell, fredfylt atmosfære. Tidebønnene gjennomføres etter et fast, utarbeidet tradisjon, og er til hjelp for de som ikke er like fortrolige med å be med sine egne ord. Kapellet er ellers åpent for en hver hele døgnet. All deltagelse i fellesskapet er basert på frivillighet. Hver enkelt deltager kjenner sitt eget behov. Noen føler et dyptgående behov for et inderlig fellesskap og åndelig bistand og støtte, mens andre kanskje ikke kjenner dette like sterkt. De menneskelige behov er varierende. Det vil være full aksept for den som "bare" ønsker stillhet og ettertanke for seg selv.