Utskriftsvennlig versjon

Støtt oss


Vil du være vår venn og støttespiller?

Vi trenger deg som kunne tenke deg å gi av din tid eller ressurser til stedet og arbeidet vårt - mye eller lite! Ønsker du å få tilsendt nyhetsbrevet vårt i posten eller på mail ta kontakt!

På Solåsen er vi opptatt av å legge til rette for at mennesker kan komme nærmere Gud og sitt eget hjerte.

Vi er inne i en spennende nysatsningstid der vi ønsker å utvikle pilegrimsgården som et veksthus for det åndelige livet.

Til det trenger vi din støtte! Vi du være med? Du kan støtte virksomheten på Solåsen på flere måter:

  • Be for oss! Be om velsignelse over stedet og at mennesker som kommer til Solåsen får møte Gud.
  • Vi trenger frivillige husfolk som kan hjelpe til med måltidene på retreater og når vi arrangerer egne kurs. Ta kontakt med Joachim (mob 415 49 415) om du har lyst og mulighet til å gi oss av tiden din. 
  • Kanskje kan du kan vie oss noen dugnadstimer? Vi har store praktiske behov på stedet. Eller kanskje vil du bidra f.eks. med bakverk til et av våre arrangementer? Ta kontakt!
  • Gaver.  Vår økonomiske situasjon er sårbar. Kunne du tenke deg å gi et fast månedlig beløp? Vår gavekonto har kontonummer: 8200 06 47310