Publikasjoner

Kjære besøkende! På noen av våre publiserte saker på nettet, spesiellt tenker vi da på "Over alt", er det slik at vi tar betalt for å kjøpe heftene. Dette er fordi det er en kostbar og tidkrevende prosess å lage, og trykke dette. Når du leser på nettet, ligger dette åpent for alle. Likevel ber vi om at du hvis du finner nytte og glede i våre publikasjoner, benytter deg av "Støtt oss" slik at vi også i fremtiden har økonomi til å utgi flere utgaver.

Bestill siste nummer av Over Alt med Edin Løvås

Bestill siste nummer av Over Alt med Edin Løvås

Dette er en spesialutgave av Over Alt,
bestående av ca 50 Edin Løvås artikler.

Disse artiklene har vært publisert i tidsskriftet Over Alt de siste 20 årene.

Utgis sammen med utdrag fra hans siste intervju (2013):
«Hva som betydde mest i mitt forhold til Gud og mitt arbeid».

Les mer her

Salg

OVER ALT