Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Pilegrimsvandring


Publisert: 01.02.2018

Solåsen Pilegrimsgård ble offisielt knyttet til pilgrimsleden i 2012. Vi er et herberge på den merkede pilegrimsleden mellom svenskegrensen og Oslo. Hit kommer pilegrimer med ryggsekk på den ytre pilegrimsferd, men også andre moderne pilegrimer som besøker Solåsen for å være i stillhet og bønn på den indre pilegrimsreisen.
Pilegrimsvandring

En pilegrim er en person som forbereder eller foretar en reise av åndelige årsaker.

Pilegrim kommer av det latinske ordet peregrinus, som betyr «fremmed» eller «utenlandsk». Pilegrimsreise er kjent fra flere religioner. Pilegrimen søker gjerne åndelig renselse eller å komme nærmere det guddommelige, men det finnes også mange andre grunner til å reise. I middelalderen fikk det også betydningen «en person som vandrer fra sted til sted». (Hentet fra Wikipedia, les mer på Wikipedia)

”Historisk sett ble en pilgrimsreise ofte brukt som en botsøvelse eller for å oppnå tilgivelse for syndene. Martin Luther kristiserte særlig det religiøse formålet å oppnå fortjeneste hos Gud ved å underkaste seg vandringens anstrengelser. Det førte til slutt til at selve pilegrimstradisjonen forsvant, særlig i norden. De siste 40 årene har man i hele Europa gjenoppdaget og markert de gamle pilegrimsledene, særlig Jacobsveien i Spania, men også her i Norge. Samtidig har reisene til ”hellige steder” i Hellas, Tyrkia og særlig Israel blitt meget populære.

I vår kristne tradisjon oppstår pilgrimsvandringen i julen, med de tre vise menn/tre konger. De kom langveis reisende for å søke etter den nyfødte Jesus, frelseren, og fant ham så i Bethlemens stall. Siden har kristne oppsøkt ”hellige steder” for å finne Gud i sitt liv. I vår generasjon har ikke minst den gamle kristne skikk å bruke ”apostlenes hester”, vandre ”per pedes” mange dager og lange strekninger som Pilegerim, fått nytt liv. Derfor har de klassiske pilegrimsledene til Santiago De Compostela eller Trondheim, blitt oppdaget på nytt. Mange gamle gjengrodde pilegrimstier har blitt gjenåpnet.

Når mennesker vandrer slik dag etter dag, til tider alene og i stillhet, kan man våkne fra en indre søvn, komme til seg selv og ofte finne Gud og seg selv igjen. De erkjenner at de har vært i det ”fremmede”, fremgjort fra sitt sanne indre vesen og Gud. Tomhet kan da vendes å bli til fylde. I Norge har man f.eks gjort gode erfaringer med å la kriminelle gå på lange pilegrimsreiser, noe som har forvandlet mange. Det var allerede vanlig praksis i middelalderen. Det som skjer i den enkeltes indre er meget personlig og fri fra andre menneskers innflytelse. Ved bare å åpne seg, bli stille og være nær i sin kropp - ved å gå og åpne sine sanser -skjer det noe med oss. Iblant kan det være så dypt at vi bare har tårer for å antyde - for å si det som ikke kan fortelles med ord.

Ofte skjer det at den ytre pilegrimsreisen blir til en indre pilegrimsreise, hvor vi søker og finner det ”hellige”, Gud og Jesus Kristus på nytt. Jesus sa om seg selv: Jeg er VEIEN, sannheten og livet. Enhver må finne og gå sin vei. Mange indre avgjørende erfaringer som pilegrimer har fått, f.eks på sin vandring i Spania, Israel eller Norge, kan ligne det andre mennesker gjør når de går inn i stillheten, ved for eks. en retreat, for å lete etter Gud. Slik som i den gamle pilegrimstradisjonen, går man bort fra det kjente, fra de sosiale bånd og daglige plikter, for å bli alene på veien. Målet ved å gå på en retreat er å finne Gud i sitt hjerte. Da blir det et ”hellig sted”. Derfor er et opphold på et retreatsted og en pilegrimsgvandring dypt beslektet.

Solåsen er en PILEGRIMSGÅRD. Ordet fantes ikke før vi ga stedet på Solåsen navnet "Pilegrimsgård", som første sted i Norge. Siden har navnet blitt tatt i bruk på 2 ande steder.

Høsten 2012 ble vårt sted offisielt kynttet til pilgrimsleden, som første herberge mellom svenske grensen og Oslo.

Dermed har pilegrimsgården og pilegrimsleden funnet hverandre, noe som vi opplever svært meningsfylt. Vi ønsker også å arbeide videre med hva det skal innebære for driften av vårt sted og hvordan vi best kan bidra til pilegrimsbevegelsens åndelige liv.

Solåsen Pilegrimsgård er i dag et sted som pilegrimer bruker, som vi sier, ”apostelens hester” oppsøker eller andre mer moderne pilegrimer kommer og bare vil være i stillhet og bønn. Vi har også hatt meget årvåkne elever som kom for å få vite mer om pilegrimer. Noen ønsker åndelig veiledning, og vandre et veiavsnitt sammen med en annen, som Emmausdisiplene gjorde. Andre deler bare en tilfeldig samtale om det som skjer i stillhet, eller forblir i taushet. Det kan være nok å bare komme hit for å få ro igjen. Alle er velkomne!”

Joachim F. Grün