Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Retreatskole


Publisert: 30.09.2015
Peterstiftelsen driver med fordypende studier, undervisning og formidling i kristen spiritualitet og åndelig veiledning.

Retreatskolen på Peterstiftelsen gir innsikt i kristen spiritualitet, nyreligiøsitet og åndelig veiledning. Vi har videreutdannet prester, lekfolk fra Norge og utlandet i mange år.

Etter 25 år i arbeidet med kristen spiritualitet og åndelig veiledning har vi valgt ut følgende tema for vår opplæring:

1. kurs: Lær å be                                                
2. kurs: Kristusmystikk                                               
3. kurs:  Åndelig veiledning og medvandring           
4. kurs : Å skjelne ånder-diakrisis-dømmekraft        
5. kurs : Ørkenfedrenes spiritualitet                         
6. kurs: Helliggjørelse eller forvandling
7. kurs:  Korset - og våre lidelser
8. kurs: Vår vilje - Å finne og velge Guds vilje
9. kurs:  Kristen meditasjon og kontemplasjon
10. kurs: Barne - spiritualitet

Følg med i programet for tema på neste retreatskole. Ta kontakt dersom du ønsker foredragsholdere i din menighet, prosti, organisasjon.