Overnattings- og selskapslokaler i fantastiske omgivelser
Files/Design/Design-Bilder/placeholder_header.jpg

Faste- og bønnedøgn


Datoer   16.12.2018 - 17.12.2018
Hvor   Solåsen Pilegrimsgård, Falkeveien 19, 1555 Son
Pris   500
Meld deg på arrangmentet
På Solåsen Pilegrimsgård lever vi i kirkens fasterytme ved å vektlegge de to store fastetider før jul og påske. Bortsett fra dette tilbyr vi nesten hver måned et faste-og bønne-døgn for selv å leve i denne rytme og for å ha et lavterskeltilbud for dem som vil gjenvinne det. Bønn og faste har i kirkens klassiske spiritualitet alltid hørt sammen. I våre liv vil de etter hvert finne hverandre igjen.

Et døgn er en lett måte å innøve faste. Den gir en god ramme for hvile, mye frisk luft og større frihet. Man kan be om veiledning, andre ønsker skriftemål. Døgnet er preget av felles tidebønner/stille bønn, nattverd og mye fritid. En time kan man også arbeide med sine hender- oftest ute i Guds natur.

Noen av disse døgn er viet felles bønn for et anliggende som ifølge Jesus krever faste og bønn for å kunne frigjøres fra. (Mat 17 og Mk 9)

Fra søndag kveld kl. 18.00 til mandag kl 17.00.

Pris kr 500.
Tilbud om åndelig veiledning koster i tillegg kr 350.

Leder: Joachim F Grün og Øivind Refvik

Tilbud til å innøve faste og sette andre grenser for seg selv.Fyll ut skjemaet nedenfor for å melde deg på dette arrangementet.

Navn Dette feltet er påkrevet
E-post Dette feltet er påkrevet
Adresse Dette feltet er påkrevet
Postnr Dette feltet er påkrevet
Sted Dette feltet er påkrevet
Telefon Dette feltet er påkrevet
Ditt fødselsår Dette feltet er påkrevet
Andre kommentarer


Validering
Skriv tegnene du ser i bildet nedenfor