Faste & Bønn

Bønn og faste har i kirkens klassiske spiritualitet hørt alltid sammen. I våre liv vil de etter hvert finne hverandre igjen. For mer info om fastens teologi og former se lenger ned på siden for noen artikkel vi har skrevet.

I 2011 ble vi bedt om å være med på å utarbeide sammen med Nasjonalt Bønneråd et fasteopplegg før påske, se: www.bonnogfaste.no (Øyvind Fjellestad)

I 2008 tok vi initiative til et økumenisk faste-og -bønne- opprop

På Solåsen Pilegrimsgård lever vi i kirkens fasterytme ved å vektlegge de to store fastetider før jul og påske. Bortsett fra dette tilbyr vi nesten hver måned et faste-og bønne-døgn for selv å leve i denne rytme og for å ha et lavterskeltilbud for å gjenvinne det i sitt eget liv.

Se aktuelle arrangementer i årsprogrammet.

Faste og vår lengsel etter frigjøring

Faste og vår lengsel etter frigjøring
Det sies at vi i Norge lever i verdens beste land. Men samstemmer vår sjel med de statistiske kurvene for vår galopperende velstand? Hva sa og sier Jesus?

Fastens gjenoppdagelse i vårt land?

 ”Se, nå jeg skaper noe nytt, merker dere det ikke?”(Jes 43,19). Slik spør Gud oss iblant. Ja det skjer noe nytt i Norge. Bønnen og dets nettverk er i tydelig vekst. Og langsomt men sikkert oppdager vi at bønn og faste til visse tider hører sammen.

Bønner i fastetiden

Ferdig formulerte bønner som kan bes daglig, eller evt. brukes til vekselbønn i grupper/forsamling

(PDF, Nasjonalt bønneråd 2011)

BØNN og FASTE

Nasjonalt Bønneråds egen side for Bønn og faste finner du her.