Bønn

Kristus-kontemplasjon

Innføring i «aktiv» kontemplativ bønn
med Joachim F. Grün


Heltaus retreat med undervisning om:

 - Forskjellige former for hjertebønnen med Kristus i sentrum
 - Sammenhengen mellom (Jesus-)meditasjon og kontemplasjon
 - Be alltid - uavlatelig bønn


Vi har morgen og kveldsbønn som tidebønner, nattverd og ellers flere stille bønnestunder i kapellet.
Åndelig veiledning kan avtales.

Bønnesang - en ny oppdagelse

Det siste halvår har vi to ganger hatt en temadag (des 2013 og mars 2014) om sang og mystikk. Med foredragsholdere Ingrid Gjertsen (folkemusikkforsker, tidl. 1. amanuensis ved Universitetet i Bergen) som har skrevet en bok om dette tema, og Ingunn Skjelfoss som er folkesanger i spissen, har vi gjenoppdaget en gammel skatt.

Bønnens utvikling

Å lære be uavlatelig?  I leve et en varig relasjon til Gud? Hvordan kan jeg begynne på en slik vei?.. 

Faste & Bønn

Bønn for enhet

Klokken 12 ber vi for enhet!

Les pdf

Forbønnstjeneste

Om du trenger forbønn

Skriftespeilsbønnen

En speil for å se noe, i sitt hjerte, som ellers forbli i mørke for å fylles mermed LYSET......

Våre tidebønner

Bønner til faste tider! I vårt kapell har vi både klassiske tidebønner, og keltisk inspirert utgave. 

Kapellet

Kapellet
Alltid åpent - stedets hjerte

Vi ber