Åndelig veiledning

Våre tilbud

Ulike muligheter for åndelig veiledning på Solåsen

Bakgrunn og fundament for vår veiledning

Felleskirkelig forankret veiledning

Åndelig veiledning?

I åndelig veiledning hjelper vi den som oppsøker veiledning og å erkjenne hvordan Gud handler i vedkommendes liv, og bestemme seg på hvilken måte hun/han vil gi respons på Guds handling.